070367 ตารางการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2567 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฯ070367 ตารางการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2567 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฯเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน ระบบประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567. ข่าวสารและกิจกรรม. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔. ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.1) ...ในปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีแผนการเรียนหลัก 3 แผนด้วยกัน ได้แก่ วิทย์-คณิต, ภาษา-คณิต, และศิลป์-ภาษา โดยจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุก ๆ ปี ...โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เลขที่ 78 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์. 02-373-1473 อีเมล @.. ...โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา · 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 · โทรศัพท์ 02-252-7302 ต่อ 212, 213, 214 และ 103 (กลุ่มบริหารวิชาการ) · โทรศัพท์มือถือ 080-018-6341, 063-837- ...นับจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมห าวิทยาลัยรุ่น ๑ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีได้มีนักเรียนเก่าตั้งแต่รุ่น ๑ กลับมารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจำนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 100 ถนนบ้านสวน-ควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000.070367 ตารางการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2567 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฯระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษ SME G · ข้อมูลสารสนเทศ · ดาวน์โหลดเอกสาร · งานทะเบียนวัดผล · ระบบการเรียนออนไลน์ · บทเรียนออนไลน์ จากโครงการ SELF U. ข่าวสารความ ...